Mobil menü bezárás
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
I. Bevezetés

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek Bordán Barnabás (adószám: 66355706-1-29; székhely: 4225 Debrecen, Kamarás u. 3. 2a.; számlaszám: 10702064-69259520-51100005 CIB Bank Zrt.; továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett UTAZAS-AJANLAT.HU (http://www.utazas-ajanlat.hu) portál oldalain elérhető szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (továbbiakban Ön vagy Felhasználó (utazási iroda)) általi használatának feltételeit tartalmazza.

1.2. A Szolgáltatás használatával Ön beleegyezik és elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Az Üzemeltető jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

1.3. A portál funkcióiból fakadó egyes szolgáltatásokra vonatkozó egyedi feltételek a felek között külön esetlegesen megállapodott szolgáltatási szerződés szabályozza.

II. A Szolgáltatás használatának általános szabályai

2.1. Az utazas-ajanlat.hu portál utazási adatbázisában való keresés bárki számára ingyenesen, regisztráció nélkül és személyes adatok megadása nélkül hozzáférhető.

2.2. Az utazas-ajanlat.hu portál utazási kínálat bemutatására, hirdetésre, iroda megjelentetésre alkalmas szolgáltatása csak regisztráció után engedéllyel rendelkező utazási irodák számára érhető el.

2.2.1. A Felhasználó a regisztrációra abban az esetben jogosult, ha jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és ezt szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére, illetve annak megbízásából jár el. A regisztráció alkalmával létrejön a Felhasználó egyedi fiókja, amelyet a Felhasználó regisztrációjakor megadott email címmel azonosít, a hozzáférés pedig a regisztrációkor megadott felhasználónév, jelszó párossal lehetséges.

2.2.2. A Felhasználó kijelenti, hogy minden információ, amelyet regisztrációs célokból az Üzemeltetővel közöl, pontos és teljes. A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a regisztráció során. Egy felhasználó kizárólag csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet. Amennyiben a Felhasználó adataiban bármilyen változás történik, köteles a felhasználói fiókjában azt rögzíteni. Ha az Üzemeltető tudomására jut, hogy egy Felhasználó nem valós adatokkal regisztrál, vagy két, vagy több fiókot ugyanazon személy regisztrált vagy használ, az adott fiók(ok) használatát felfüggesztheti. A Felhasználó köteles valós és pontos elérhetőségi adatokat megadni adatai között (pl.: utazási iroda teljes elnevezése, cím, telefonszám, e-mail cím). Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy ezen adatok nem valósak, továbbá a regisztrált Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor az Üzemeltető jogában áll a Felhasználó fiókjához hozzáférését korlátozni.

2.2.3. A Szolgáltatás igénybe vételére csak azon Felhasználó jogosult, aki a felhasználói fiókját aktiválja. A regisztrációt követően az Üzemeltető a regisztrációkor megadott email címre küld egy elektronikus levelet, mely tartalmaz egy aktiválási linket. A linkre kattintva a fiók aktivált állapotba kerül, a Felhasználó jogosulttá válik a Szolgáltatás igénybevételére. A Felhasználó felel a regisztrációkor megadott hiteles adatok pontosságáért és valódiságáért. Az Üzemeltető továbbá fenntartja a jogot, hogy a pontatlan, hiányos címre a hivatkozási kódot tartalmazó elektronikus levél kiküldését megtagadja.

2.2.4. A Felhasználó kizárólagos felelősséget vállal a portál használatáért, valamint a regisztrációkor megadott jelszó titokban tartásáért, amelyet kapott vagy választott a portál használatához. A Felhasználó köteles haladéktalanul értesíteni az Üzemeltetőt a felhasználói név és a jelszó minden jogosulatlan használatáról vagy a portál biztonságának bármilyen megsértéséről, ami a tudomására jut.

2.3. A portál szolgáltatásait igénybe vevő regisztrált Felhasználók lehetnek: utazási irodák, utazást közvetítő ügynökségek.

2.3.1. A Felhasználók a portál szolgáltatásait előfizetésüknek megfelelően használhatják.

III. Utazási ajánlatok feladásának feltételei

3.1. A Felhasználó csak olyan utazási ajánlatot jelentethet meg, amely valóban elérhető, és igénybe vehető.

3.2. Az adott utazási ajánlatnak a valósággal teljes mértékben meg kell egyeznie, az adatok hitelességért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

3.3. Egy utazási ajánlathoz egy kép csatolható, továbbá a jelentősebb utazási paraméterek mellett, részletek megadására is van lehetőség, melyhez a leírás tartalma valós adatokat kell tartalmazzon. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut nem valós információk megjelentetése az utazással kapcsolatosan, az utazási ajánlatot jogában áll törölni, továbbá a Felhasználó fiókját korlátozhatja.

3.4. Az Üzemeltető a feltöltött utazási ajánlatok szövegéért, tartalmáért, feltöltött képekért semmiféle jogi és erkölcsi felelősséget nem vállal.

3.5. Amennyiben a Felhasználó utazási ajánlata, hirdetése a fenti kritériumoknak nem tesz eleget, Üzemeltetőnek jogában áll törölni azt.

IV. Ajánlatkérés menete

4.1. Az oldalra látogatók számára ingyenesen ajánlatkérési lehetőség áll fennt a regisztrált utazási irodák felé. A beérkező ajánlatkérésekről értesítést küld a portál a Felhasználók részére, akik az elérhetőségi adatokhoz így hozzáférhetnek.

4.2. Az ajánlatkérő személy ajánlatkéréskor köteles megadni személyes adatait, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy ajánlatkéréskor megadott személyes adatait az utazási irodák számára megjelenítsük.

V. Díjfizetés menete, szolgáltatás aktiválása

5.1. A díjköteles Szolgáltatások igénybevételéről - ettől eltérő egyedi megállapodás hiányában - az Üzemeltető díjbekérőt állít ki a Felhasználó felé a megrendelt szolgáltatás napján, amely 8 munkanapos fizetési határidőn belül fizetendő.

5.2. A díjbekérő kiegyenlítése banki átutalással, banki készpénzes befizetéssel és postai csekkes befizetéssel lehetséges.

5.3. Amennyiben a Felhasználó a megrendelt fizetős szolgáltatást alapos indok nélkül határidőre nem egyenlíti ki, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó további Szolgáltatásait felfüggeszteni – előzetes értesítés után, melyben a fizetési kötelezettség teljesítésére további 8 napos határidőt biztosít –, illetőleg jogosult újabb megrendelés elfogadását megtagadni. Az ebből eredő kárért az Üzemeltetőt felelősség nem terheli. Amennyiben a Felhasználó fizetési határidő ellenére továbbra sem fizette be a Szolgáltatás ellenértékét, úgy az Üzemeltető jogosult a teljes megrendelés törlésére.

5.4. Miután az Üzemeltető bankszámláján a megrendelt szolgáltatások ellenértéke megjelent, az Üzemeltető aktiválja a Felhasználó részére megrendelt szolgáltatásokat leghamarabb tárgyév február15. napjával, melyről emailben értesítést küld a Felhasználó részére. Továbbá a befizetés megtörténtét követően az Üzemeltető (fizetett) számlát kiállítja és postázza a Felhasználó megrendelése során megadott paraméterek alapján.

VI. Szavatosság. Amiért az utazas-ajanlat.hu nem vállal felelősséget:

6.1. a portálon található utazási ajánlatok, hirdetések, vagy egyéb anyagok helyességéért vagy valóságtartalmáért.

6.2. a Szolgáltatás teljes egészére, vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetésből sem a látogatók, sem a Felhasználók irányában.

6.3. a portál működésének teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért.

6.4. a Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

6.5. az ajánlatkérő személy ajánlatkérésével, személyes adataival kapcsolatosan.


A portálon található árak tájékoztató jellegűek, ajánlattételnek nem minősülnek. Az oldalon előforduló esetleges elírásokért felellőséget nem vállalunk.

Ezek az általános feltételek vonatkoznak az Ajánlatkérőre, Felhasználóra, Üzemeltetőre. Tovább ezek az általános feltételek alkotnak megállapodást az Üzemeltető és a Felhasználó között. A Felhasználó elismeri, hogy elfogadta ezt a megállapodást és megbízik az Üzemeltető által vállalt szavatosságokban és tényállításokban.